Automatblästring

KMC har lång erfarenhet och marknadens bredaste program av automatiserade lösningar för blästring. Dagens och framtidens tillverkningsindustri ställer höga krav på repeterbarhet och optimerade flöden. Inom blästring talar vi om en allt högre genomströmning av enskilda komponenter som ska få en konsekvent och enhetlig ytbehandling.

Förutom vår serie inom cell- och linjeanpassade automatblästrar har vi vårat senaste tillskott, Robotgripper. Denna patenterade och unika metod för att blästra och tömma komplexa detaljer lämpar sig bra för till exempel gjutna block.