Wheelabrator TITAN

Slunghjul Wheelabrator TITAN
Med TITAN turbinen får ni garanterat lägre driftskostnader, samtidigt som produktionskapaciteten ökar.


Bättre kapacitet
TITAN turbinen höjer produktiviteten genom en markant förbättrad och effektivare blästerteknik som innebär såväl sänkta kostnader som minskad blästermedelsförbrukning.
Ta bort "flaskhalsen" i produktionen genom att modernisera er befintliga slungbläster med TITAN turbiner och spara pengar på drift och underhåll.

Längre livslängd på slitdelar
TITAN turbinens ingående komponenter har förbättrats avsevärt i jämförelse med äldre traditionella slunghjul eftersom de nu tillverkas av hårdmetall eller härdat verktygstål istället för manganstål. Den högre kvalitén håller naturligtvis längre, är effektivare under längre tid och kräver mindre underhåll.

Snabbare och enklare underhåll
TITAN turbinernas verkligt unika egenskaper gör underhållet snabbare och enklare. Smarta lösningar möjliggör optimal åtkomlighet vid service och underhåll av slunghjulet.

Minskat slitage och sänkt ljudnivå
I TITAN tubinen har man ökat utrymmet mellan slunghjul och slitplåt vilket leder till avsevärt mindre slitage samtidigt som turbinens ljudnivå sänks, vilket ger en tystare och behagligare arbetsmiljö för produktions och underhållspersonal.