Normfinish DI

Normfinish DI - Ejektormatat blästerskåp


  

Normfinish blästerutrustning DI är en industrimaskin till kunder som ställer höga krav på sin utrustning, både gällande driftsäkerhet och hög kapacitet. Normfinish DI är en maskin som kräver minimalt med underhåll, mycket tackvare det väl tilltagna filtersystemet som är automatrensat och cyklonavskiljaren. Maskinen är avsedd för blästring av alla hårda material och fungerar utmärkt med alla former av blästermedia.

Blästerskåpsmodellen har ett brett användningsområde. Underhållsmässigt för att rengöra och skapa en kosmetiskt vacker yta samt för att skapa en god vidhäftning. Vid nyproduktion för att exempelvis avlägsna blåanlöpningar, gjutskägg och grader.  

--> Läs mer om Tillbehör