Multiblast

Multiblast - Ständigt jämn ytbehandling utförd av en repeterande process

Det mångsidiga blästringssystemet Multiblast med roterande indexerande axel ger kontinuerlig, selektiv eller total ytbehandling. Med andra ord precisionsblästring med automatik.

Serien RXS är utformad och konstruerad för att säkerställa en hög grad av process- och maskinstyrning vilket ger en noggrann, fast och jämn ytbehandling av varje detalj.
Komponentkvalitet, kostnadskontroll och produktivitet kan öka dramatiskt genom att eliminera de ojämnheter som finns inneboende i manuell bearbetning.

En annan typ av automatblästring i cellutförande är Guyson Multiblast RSB. Den erbjuder blästring med roterande axel (RSB) som ett första steg på automationsstegen.