Compounds

Standardcompounds
CompoundsAlla compounds av standardtyp har tre huvudegenskaper:

  • Korrosionskydd
  • Rengöring
  • Avfettning

De olika compoundprodukterna har en eller flera av dessa egenskaper i olika mängd.

Specialcompounds
För speciella applikationer, där syrabeständighet eller ett minimum av skum krävs, erbjuder vi speciella compounds som innehåller dessa speciella egenskaper.

Rätt process
Vi har tre polishsystem som skiljer sig i kostnader och önskad ytfinish:

Trowapastprocessen
Används i huvudsak där hög lyster önskas på hårda ytor (stål, rostfritt stål, mässing). Processtiden är flera timmar. Ämnenas legering och ojämnhet avgör vilken koncentration av pulver som ska användas.

Kulpolering
Denna snabba och ekonomiska process ger en dekorativ lyster på gjutdetaljer av aluminium och zink och även på mässing och stål. Vid kulpolering används enbart stålmedia (kulor, satteliter, koner, etc.):
GB 13 - liten betning, mycket skum
AWS - liten betning, lite skum
PL 84 - pH-neutral, mycket skum

Torrpolering
På jämna ytor ger torrpolering en mycket fin lyster:
GLP 500 - som polerpasta
GLV 100 - för att fukta och späda ut compound

Pulver compounds
Sliphjälpmedel
Pulver compounds används till att öka slipeffektiviteten. De hjälper också till att rengöra glatta chips för att åter skapa deras slipförmåga.:
9A - för rengöring av slipmedia (med tensider)
3A - en mix av mineraler för rengöring utan tensider
VS - sliphjälpmedel som ger jämna ytor på detaljer

Turboavfettning
I väldigt svåra avfettningsfall är det användbart att tillföra avfettningspulver vid starten av processen (shockavfettning):
K5 - intensiv avfettning, mycket skum
K96 - normal avfettning, lite skum

Betningscompound
I stället för vätskecompound LZ 11 kan ett pulver som är enklare att använda utnyttjas:
Z1 - hög syrahalt för betning, minskning och avrostning

Rening av processvattnet
Efter trumlingsprocessen innehåller processvattnet slipmaterial från chips, metall och även olja i en del fall. Vattnet måste renas oavsett om det ska återanvändas eller gå till avloppet. Vid utsläpp till avloppet måste andra föroreningar också reduceras.


Flockningsmedel

Vätskor
Flockningsmedel i vätskeform är lätta att dosera och rekommenderas för helautomatiska system (GA.., DO...):
LAC - tar bort effekten av tensider och formar microflagor
F - förstorar flagor och renar vattnet

Pulver
Vid manuell hantering förenklar pulver processen:
ESM - speciellt lämpligt för oljehaltigt vatten
ESB - mer ekonomiskt, för oljefritt vatten

Flockningsmedel för återvinning
För att erhålla klart vatten i återvinningssystem måste speciella flockningsmedel användas tillsammans med ESM:
ESM - pulver för oljehaltigt vatten med lite sliprester
ESO - pulver som fibrer för att öka vikten på flingorna
V - vätska för oljefri återcirkulation med compound KS 66
R - vätska för oljehaltig återcirkulation med compound DE 97

Läs mer om vattenrening här>>