Torkutrustning

Efter trumling behöver de bearbetade detaljerna i de flesta fall torkas för att snabbt användas i nästa steg i produktionen.
Vi erbjuder ett antal olika utrustningar anpassade efter era behov.
 
Modeller typ G
För fläckfri torkning och polering av ämnen med uppvärmt media.
 
Modeller typ DLT
För skonsam, fläckfri torkning av ämnen med extrema håligheter genom användning av  uppvärmt media.
 
Modeller typ BF-HL
För torkning av ämnen med varmluft. Används till ömtåliga detaljer som inte får komma i beröring med varandra.