Aqua Clean High Flow korggodstvättmaskiner

Högflödestvättarna används i industrins produktion med höga renhets- och torrhetskrav och då komponenterna är i bulk och har en komplicerad geometri.

KONSTRUKTION OCH FUNKTION

High Flow tvättarna tillverkas i ett sandwich utförande med rostfri inner och ytterplåt och förses med en effektiv värme- och ljudisolering, även alla heta yttre rör. Maskinerna består av en kabin med en roterande tvättfixtur (för korg, fixtur eller palett) och ett fast dysförsett spolsystem, ett tanksystem och ett manuellt eller automatiskt transportsystem. Tvätten kan förses med 1-3 tankar, ultraljud, hetluftstork, vakuumtork och manuellt eller automatiskt transportörsystem.

Maskinen spolar tvättvätskan med högt flöde och högt tryck in i badet, vilket orsakar en hög turbulens. Denna kombinerad med en roterande tvättkorg gör att tvättvätskan penetrerar effektivt kanaler, öppningar, blindhål och dyl. Detta rengör effektivt även de mest komplicarade komponenterna. Funktioner såsom blåsning och torkning kan läggas till - upptäck fler tillval nedan!

Högflödestvätten kan även levereras i moduler med upp till 6 moduler och ett integrerat automatiskt transportörsystem. Modulsystemets kapacitet kan vara upp till 12 st korgar per timme beroende på processkrav, nedsmutsning mm.

 

FRÄMSTA FÖRDELAR

  • Hög kvalitet och flexibla lösningar
  • Förstklassigt tvättresultat
  • Hög produktivitet
  • Kan förses med automatiska transportörsystem
  • Låg ljudnivå pga. god isolering och högklassiga pumpar
  • Energisnåla och miljövänliga lösningar med minimala utsläpp

AVSEDD FÖR

  • Verkstadsindustrins produktion
  • Tvättning, sköljning och torkning av komponenter i bulk och sådana som har en komplicerad geometri, placerade i korg, fixtur eller palett
  • Sista steg i en produktionsprocess med höga renhets- och torrhetskrav
Kontakta oss för mer information

Specifikationer

Type 1-Stage: Wash only 2-Stage: Wash and Rinse 3-Stage: Wash, 2 x Rinse
Model BRC 643-1 BRC 865-1 BRC 643-2 BRC 865-2 BRC 643-3 BRC 865-3
Width A mm  1300 1550 1950  2400 2900 3600
Width A1 mm  950  1200  950  1200  950  1200
Width A2 mm  350  350  950  1200  950  1200
Depth B mm 2390  2790  2390  2790  2390  2790
Depth B1 mm  770  920  770  920  770  920
Height C mm 2150  2330  2150  2330  2150  2330
Height C1 mm  950  970  950  970  950  970
Height C2 mm  2420  2880  2420  2880  2420  2880
Height C3 mm 2850 3000 2850 3000 2850 3000
Washing basket depth mm 600 800 600 800 600 800
Washing basket width mm 400 600 400 600 400 600
Washing basket height mm 300 500 300 500 300 500
Load capacity kg 100 300 100 300 100 300

Kontakta oss vid önskemål om andra storlekar
Möjligt att tabellen har en scroll