Tvättmedel

KMC hjälper dig att hitta rätt tvättmedel för din utrustning.

Avfettning av alla typer av metallmaterial från koppar och mässing till aluminium, stål och gjutjärn.

Oljan avlägsnas effektivt från metallytan genom mekanisk påverkan såsom spray, borste, ultraljud osv. Detta lämnar efter sig en helt ren yta utan olja i metallens porer.

Kontakta oss för mer information

Specifikationer

Productt DescriptionPH
conc.
Main applicationsNotesUsage parametersBath controlADR/ IMDG
Calssified
Density
Alkaline
CAVITEC HD
PRO
High alkaline
detergent (liquid,
concentrate)
13,5Maintenance cleaning of moulds, tools, engine parts with
burned on polymers, oils, grease. Alkaline rust removal.
Cleaning of lapping and polishing paste. Effective also on
graphite and MoS2 grease.
Suitable for ferrous materials. Limited suitability
for copper and brass, test before use. Will etch
aluminium and zink. Demulsifying. Suitable also
for spray cleaning. High dispersing and
complexing capability.
Maintenance cleaning:
10 – 40 %,
60 -80°C
Production cleaning: 2 –
10%,
40 -60°C
Titration: 5 ml sample,
phenolphthalein, 0,1 N
HCl, titration factor 0,72
(%w)
Class 8,
UN 1814
1,30
CAVITEC
MULTI
Alkaline detergent
(liquid, concentrate)
13For removal of machining fluids, chip residues and other
contamination from metal components
Extensive material compatibility: steel, cast iron,
zinc, aluminum, brass, copper. Excellent low
temperature performance 35 – 40°C. Strong
demulsifying effect, long bath life. Good
corrosion protection. No rinsing required if used
at < 2% concentration. Contains silicates, move
to rinsing wet. Suitable also for spray cleaning.
1 – 6 %,
35 – 80°C
Titration: 10 ml sample,
phenolphthalein, 0,1 N
HCl, titration factor 0,79
Class 8,
UN 1760
1,15
Neutral
CAVITEC
BASIO
Neutral detergent
(liquid, concentrate)
8,3For removal of grease, polishing waxes and other
contamination. Excellent material compatibility.
Particularly suitable for copper, light metals and their
alloys, steel and plastics.
Emulsifying. Excellent low temperature
performance from 30°C. Good corrosion
protection. Short dripping time, easy to rinse off.
Biodegradable.
3 – 6 %,
30 – 60 °C, up to 80 °C
with hard to clean
polishing wax.
Titration: 10ml sample,
bromophenol blue, 0.1 N
HCl, titration factor 2,05
1,035
Acid
CAVITEC
DISCO
Strongly acidic (liquid,
concentrate)
1,5For removing oxide layers and lime scale deposits on
ferrous metals and light alloys.
With good degreasing capability. Emulsifying.
Will etch zinc. Biodegradeable tensides. May
phosphatize steel when used above 35°C.
2 -10 %,
20 – 60°C
Titration: 10ml sample,
phenolphthalein, 0.1 N
NaOH, titration factor 0,14
Class 8,
UN 1805
1,23
Kontakta oss vid önskemål om andra storlekar
Möjligt att tabellen har en scroll