Rundvibrator modell CB

Användningsområdena sträcker sig från kraftfull avgradning till högglanspolering av ömtåliga detaljer, det vill säga från kraftfull skäggning till att skapa en förpläteringsyta.

Mångsidig och kraftfull

De senast utvecklade rundvibratorerna av modell CB är konstruerade för att uppnå bästa resultat med hänsyn till ytfinish och produktivitet. Den mer än 180° spiralformade kanalen i botten ger en mjuk process kombinerat med hög metallisk avverkning.

Antiklämsystem för lucka

Denna funktion säkerställer att inga detaljer eller media kan klämmas fast mellan separeringsluckan och botten av behållaren. Luckan sänks endast när området är fritt från detaljer och media.

Kulpolering och tryckavgradning

Mycket lämplig för kulpolering och tryckavgradning med stålmedia tack vare kraftig konstruktion och förstärkt vibratordrift.

Kontakta oss för mer information