Pantatec - torkmedia

Torkmedlet Pantatec Ultimate används för rengöring av metalliska blästermedel och för förbättrade blästringsresultat.

Tekniska fördelar med Pantatec Ultimate:

 • Ingen för- eller efterrengöring krävs
 • Kontaminationfritt blästermedia
 • Enkel borttagning av föroreningar från processen
 • Minskad tid av förbehandling
 • Ingen extra personal krävs
 • Tillförlitlig processöverensstämmelse
 • Förbättrad korrosionsbeständighet
 • Förbättrad driftsäkerhet
 • Stabilare process
 • Minskad brand- och explosionsrisk
 • Enkel installation

De ekonomiska fördelarna:

 • Minskningar av personal- och materialkostnader
 • Lägre garantikostnader tack vare förbättrade bearbetning
 • Mindre investering krävs
Kontakta oss för mer information