Keramiska media

Keramiska media är vanligast

Keramiska media används ofta vid trumling. Anledningarna är:

  • Låg förslitning ger lång hållbarhet
  • Högt sliptryck tack vare hög densitet
  • Höga avgradningsprestanda
  • Ljus, skinande ytfinish
  • Prisvärt
  • Stor variation på tillgängliga former och storlekar

Bibehållen form

Genom förslitning i arbetsprocessen minskas storleken på mediat. Men formen förblir den samma. Därför kan även slitna keramiska media användas. Beroende på barbetningskraven måste dock mediat bytas ut efter att ha uppnått en viss storlek.

Heltäckande program

Vi erbjuder ett heltäckande program av keramiska media med

  • Olika slipegenskaper
  • Varierande former
  • Varierande storlekar
Kontakta oss för mer information