Rengörning med ultraljudtvätt är en mycket effektiv tvätteknik, tekniken baseras på högfrekventa ljudsvängningar som skapar kavitation i tvättvätskan. Mikroskopiska kavitationsbubblor skapas i enorma mängder vilka imploderar intill tvättgodsets yta, vid implodering skapas mycket kraftiga tryckvågor och det är dessa tryckvågor som ger resultatet.

De kraftiga tryckvågorna lösgör effektivt smuts, oxider, olja, och andra orenheter på godsets yta, effekten uppstår överallt där det finns tvättvätska, alltså även i kanaler, bottenhål och liknande.

Ultraljudtvätt har använts för rengöring inom industrin och i laboratorier i mer än 50 år och är idag en allmänt vedertagen metod med många användare, inte minst i Sverige.

Produkter ultraljudstvättar

Finnsonic M - Bänkmodeller

Finnsonic M-industrial - Bänkmodell

Finnsonic Corus - Underhållstvätt

Finnsonic Corus Activa

Finnsonic Versa Genius+ - Flexibla lösningar

Finnsonic Optima - Flexibla lösningar för tyngre komponenter

Finnsonic Original Ultraljudskomponenter