DLyte – Torr elektropolering

Drylyte är den helt nya patenterade metoden baserad på
patenterad teknik för ytbehandling av metallegeringar för industrin.
Vi erbjuder en lösning på de vanligaste industriella metaller
och legeringar.

Applikationerna för DLyte-efterbehandlingsteknik sträcker sig från slipning, avrundning och avgradning till ytutjämning och högglanspolering av estetiska delar.

Produkter drylyte - torr elektropolering

DLyte 1I

DLyte 10I

DLyte 100I

DLyte 10000

DLyte PRO 500