Torrbearbetande maskiner lämpar sig till de allra flesta applikationer.
Undantaget är när större mängder reaktivt material skall bearbetas eller
då mycket fina ytkrav behövs.

Produkter torrbearbetande maskiner

Costa MD6CB 1350

Costa MD6 & MD7

Costa MB4 Dubbelsidig

Costa MB2 Dubbelsidig

Costa MD5

Costa MD4 CVC

Costa MD4 CV