COSTA-LOCK Borstar

COSTA-LOCK är utvecklat för att din produktion skall vara lönsam, effektiv och säker.

  • COSTA-LOCK borsthuvud är utformat för snabbt och enkelt byte.
  • Byte av borstar görs utan verktyg.
  • Byte av 15 borstar görs på några få minuter.
  • Hög slipeffekt på kanter och hål.
  • Mycket flexibelt och enkelt att justera.
  • Säker drift med automatiskt låssystem.
  • Minimalt slitage på drivband och maskin.

Produkter costa-lock borstar

Stålborste

Polish Max SB

Finish Max

Flex Max

Uni Max

Round Max