Post Process - BASE

BASE ™ -lösningen erbjuder den största kammaren i vår serie Support Removal-maskiner
och levererar enhetliga högkvalitativa resultat för alla delar,
oavsett geometri, med korta cykeltider för att möta produktionsbehov i stora volymer.

BASE ger delikat till robust supportborttagning med högre genomströmning med hjälp av
Volumetric Velocity Dispersion (VVD) -teknik för att säkerställa fullständig täckning.
Systemet är robust utformat för de största utskrivna detaljerna, med en kammare som mäter
660x700x1020mm.

PostProcess proprietära Volume Velocity Dispersion (VVD) -teknologi, en serie högvolym- och
flödesstrålar som sprutar i två riktningar i kombination med en vinkelrät linjär rörelse för
mekaniskt assisterad avlägsnande av support, säkerställer snabba cykeltider
med nästan inga skadade delar.
På grund av det höga volymen (750LPM), lågtryckssystemet (2,4BAR),
behandlas detaljerna kraftfullt men ändå försiktigt,
heltäckande flöde av tvättvätska som också håller delen på plats.
är den väl har applicerats minskar den konstanta kraften.
Ett resultat av den dubbelriktade spolningen är att delen förblir stationär och undviker
ventuella kollisioner som en cirkulationstank kan utsätta delar för.

Genom att kombinera vårt proprietära AUTOMAT3D ™ -program med exakt
kontrollerad energi och exklusiva tillsatsmedel, ger BASE konsekvent,
handsfree-borttagning av 3D-tryckta delar. Vår lösning accelererar
din verksamhet med funktioner som intelligent cykeltidsprogrammering,
anpassningsbara inställningar, repeterbarhet med en knapptryckning
med receptlagring och förprogrammerade förebyggande underhållsscheman.

Kontakta oss för mer information

Broschyrer