Moderniseringar och uppgraderingar

KMC uppgraderar din befintliga blästermaskin och ger dig fördelarna som en ny maskin har fast till en lägre kostnad.

Genom att utnyttja den senaste tekniken kan vi öka maskinens produktivitet och minska kostnaderna för varje producerad produkt.

Detta är viktigt i synnerhet för företag som behöver:

• öka produktiviteten
• spara kostnader genom att minska underhåll
• introducera ny teknik i produktionen men har investeringsrestriktioner
• minska blästermedelsåtgången
• höja standarden till aktuella maskindirektiv
• uppgradera för att möta nya hälso- och säkerhetskrav
• integrera ändringar i processen eller produkterna

Wheelabrator EMP

Equipment Upgrade Decision Journey