Blästerskåp

Med hjälp av blästerskåp använder vi tryckluft för att driva fram blästermedel direkt på komponenten med en blästerpistol. Denna rena och säkra hantering sker i en upplyst kabin från vilket damm och stoft hela tiden förs bort och där blästermedlet återanvänds, sållas och renas, för att bilda ett kontinuerligt och pålitligt rengörings- och ytbehandlingssystem.

Blästring i ett blästerskåp är ett snabbare alternativ till arbetsintensiva bearbetningar som:
• Handavgradning
• Skrapning
• Stålborstning
• Kemisk rengöring
• Etsning
• Neddoppning i syra
• Finpolering
• Knivtrimning
• Slipning

Idealisk för komponenttillverkare, renoverare och reparatörer som vill ersätta dessa långsamma och arbetsintensiva metoder. Vårt modellprogram är markandens bredaste och är ämnat för kunder som ställer krav på driftsäkerhet och kontinuitet.