Separeringsmaskiner

Magnetiska separatorerOm det integrerade separeringssystemet inte räcker till, om chips och komponenter har samma storlek eller om man inte kan tillåta blandning, kan man använda externa separeringssystem.

Magnetiska separatorer
Om ämnena och mediat är lika i storlek och ämnena magnetiska kan separeringen ske magnetiskt. Magnetsseparatorer kan äve användas för transport till torkare.

 

 

 

 

SepareringsmaskinSepareringsmaskiner
För driftsäker separering av chips och detaljer utanför en rundvibrator, d.v.s. i ett dubbelbatch system.

 

 

 

 

Seareringsmaskin med magnetseparator


Separeringsmaskin i kombination med en magnetisk separator.