Plastmedia

PlastmediaMild bearbetning
Plastmedia lämpar sig bäst för mild bearbtning, speciellt för icke ferritiska material som gjutgods. De väljs utifrån slipkrav och önskad ytjämnhet.

Bibehållen form
Genommförslitning I arbetsprocessen minskas storleken på mediat. Men formen förblir den samma. Därför kan även slitna plastmedia användas. Beroende på barbetningskraven måste dock mediat bytas ut efter att ha uppnått en viss storlek.

Flisar sig inte
Tack vare materialsammansättningen, flisar sig inte plastmedia. Denna egenskap är mycket fördelaktig i många ytbehandlingar.

Heltäckande program
Vi erbjuder ett heltäckande program av plastmedia med

  • Olika slipegenskaper
  • Varierande former
  • Varierande storlekar
Se urvalstabell plastmedia