THM Genomloppsbläster

THM GenomloppsblästerTHM Genomloppsblästermaskiner

Transport av ömtåliga detaljer
Det patenterade transportsystemet garanterar en lugn rörelse av ämnena genom maskinen utan att ämnena stöter samman.

Utmärkt blästringsresultat
Den kontinuerliga rotationen av ämnena tillsammans med högenergiblästring producerar en homogen yta av högsta kvalitet. THM tillåter även blästr ing av tunnväggiga detaljer utan formförändring.

Optimal energianvändning
Tack vare det korta avståndet mellan turbiner och detaljer fås ett optimal utnyttjande av energin utan förluster. Som en jämförelse kan nämnas att andra blästringsmaskiner som har hängande roterande system, kräver 50% - 80% mer energi.

Kapacitet
Med tanke på investering, den låga energiförbrukningen och utmärkta resultat, ger THM maskinerna en häpnadsväckande kapacitet.
Bulkdetaljer i aluminium eller zink, 4 till 6 Eurobins per timme.
Smidda ståldetaljer, upp till 10 ton per timme (THM-S 700).

Enkelt underhåll
THMs transportsystem sitter på skenor vilket gör det enkelt att lossa från maskinen.  Vidare innebär detta att åtkomst finns till alla områden där förslitningar kan förekomma. Underhåll i koventionella blästringsmaskiner kan ta dagar. Samma underhållsarbete kan genomföras på bara ett par timmar i THM.

Inga speciella fundament
THM systemen från THM 300 upp till THM 700 behöver inga speciella fundament. Undantaget är THM-S 77.

Speciell tekniska egenskaper
• Programmerbara processtider med variabel hastighet på transportsystemet
• Variabel hastighet på blästermedlet genom variabel drivning av turbinerna
• Automatisk flödeskontroll av blästermedlet via PLC (tillval)

Rätt turbin
• Turbiner från 7,5 kW upp till 22 kW
• Specialturbiner för aluminium och andra ämnen inklusive ickemetalliska

Blästringsskåp
Stängerna som formar trågbandet i blästringsskåpet är tillverkade i polyurethan eller magnesiumstål.
Polyurethan används för lugn transport av ömtåliga detaljer såsom gjutdelar.
Magnesiumstål används för tung drift av bulkdetaljer i stål.

Brett sortiment av fyllnings- och tömningsutrustning
Hydrauliska lyft- och tippningssytem för olika storlekar och vikt på behållare för detaljer.
• Vibrationsmatare och transportsystem
• Speciella transportband för fyllning, tömning och mellanlagring av detaljer
• Roterande buffertbord för mellanlagring av detaljer
• Fyllningssytem med minimal fallhöjd för skonsam fyllning av färdiga detaljer i väntande behållare utan sammanstötning

Dammsamlare
Passande dammsamlare för olika applikationer inklusive explosionsfarligt damm.

Broschyrer
THM