Flockningsanläggningar

Flockning för restprodukter till avlopp
Genom en flockningsprocess kan smuts i form av media och metallpartiklar, metall i lösningar och olja, särskiljas från smutsvattnet. Efter flockning kan vattnet dräneras till avloppet under uppfyllande av myndigheternas krav. Tillfört compound i vattnet försvinner och måste tillsättas på nytt om man vill återanvända vattnet.

Kristallklart vatten
Tack vare den mångsidiga och omfattande processen kan alla restprodukter, även syror och alkaliska, dräneras till kommunalt avlopp.

 

 

 

Trowalpur - flockningsanläggningar
Typ: RT05 - REC
Den kompakta anläggningen med 100% återvinning. Med flockning flera gånger per dag uppnår man en dagskapacitet från 500 liter till ett par m3.