Vätskerening

Det fungerar inte utan processvatten…

Vatten och compound är nödvändiga för trumling. Under bearbetningsprocessen smutsas vätskan ner av spån från metall samt med oljor.
Av det skälet måste processvattnet renas innan det går till avloppet eller återförs till maskinen.