Mini TMD

Släpslip mini TMD

För ytbehandling av:

 • Värdefulla, ömtåliga komponenter
 • Detaljer med många olika konturer och komplex form
 • Mycket hårda material som är svåra att bearbeta

Funktion

Komponenterna fästs till speciella fixturer, roteras kring sin egen axel och dras i en bädd av slip- och poleringsmedia.

 • Jämfört med vibratorbehandling ger denna process upp till 40 gånger bättre slipeffekt
 • Eftersom komponenterna är fästade i individuella fixturer kan de inte komma i beröring med varandra.

Tekniska egenskaper

 • Kompakt design – kräver litet utrymme
 • Huvuddrivstationen drivs av en robust motor via växellåda
 • Huvuddrivstationen kan höjas/sänkas under drift
 • Behållaren är belagd med slitstarkt polyurethan
 • Snabbt byte av media från slipande till polerande är möjligt tack vare enkelt byte av behållare
 • Användarvänligt styrsystem med 10 olika driftsprogram
 • Frekvensomvandlare för ställbart varvtal

Utrustning

Arbetsstationer
Som val, en roterande station
eller,
3 roterande stationer
eller,
Roterande fixturer med upp till 5 arbetsstationer

Verktygsstationer
Axeladapter med bajonettlåsning
eller,
Verktygsstation ”MS” för mekanisk koppling och pneumatisk öppning av ämnesfixturerna.