Chips & Compound

Rätt kombination
Vi erbjuder ett stort antal alternativ för att modifiera eller förbättra ytan på olika ämnen. Optimalt resultat uppnås genom att använda rätt kombination av maskin media  och compounds.

Val av media
Val av rätt media för en speciell tillverkning beror på flera faktorer:
- Hur mycket avverkning krävs.
- Var avverkning skall ske.
- Vilken ytfinhet krävs.

Även följande punkter måste beaktas:
- Stort media ger snabbare avverkan men grövre yta.
- Litet media ger långsammare avverkan men finare yta.
- Välj mediats form och storlek så att önskade ytor bearbetas.
- Välj media som inte fastnar i detaljen.
- Se till att media och detaljer kan separeras.
- Generellt väljes plastchips för mjuka metaller och där hög ytfinhet önskas.
- Om ni är tveksamma, konsultera KMC:s experter.

Mängder
Som riktvärde vid beställning rekommenderas mängderna enligt nedanstående tabell

Mediatyp Specifik vikt Bulkdensitet kg/liter Mängd (kg) per 100 l/maskinvolym
Keramik 2.5 1.3 130
Plast 1.65 0.9 90
Stål 7.5 4.5 450
Torkmedia - 0.45 45