Pero Lösningsmedelstvättar

Fördelarna med lösningsmedelstvätt
Att tvätta i lösningsmedel innebär att tvätta med väsentligt lägre ytspänning, typiskt är 25 – 30dyn jämfört med vattens 72dyn, vilket gör det lättare för tvättvätskan att komma åt och tvätta även i komplexa geometrier som kanaler, gängor, bottenhål etc.
Lösningsmedel har ofta också ett bredare spektra när det gäller att lösa föroreningar än vad vattenbaserade tvättmedel har, vilket är att föredra när olika typer av föroreningar som olja, fett, emulsion o likn. förekommer.

Den separata destilleringen inuti ett hermetiskt tillslutet lösningsmedelssystem garanterar att såväl vätska för tvättning som ånga för sköljning finns i tillräcklig omfattning i varje cykel under processen, detta är vad som ger det konstant goda tvättresultatet. I tvättsammanhang aktuella lösningsmedels flyktighet gör så att detaljen (och allt annat i kammaren) torkar snabbt och fullständigt, lösningsmedel evaporerar 8 – 10ggr effektivare än vatten. Att sänka kokpunkten med hjälp av vakuum gör så att detaljernas egenvärme ger en mer eller mindre omedelbar evaporering av lösningsmedlet, under optimala förhållanden klarar man därför att tvätta upp till 10 batcher per timme.

Den hermetiska tvättekniken garanterar att alla föroreningar som tvättats bort från godset stannar i destillationsenheten, således är problemet med ständigt försämrad tvättvätska ett minne blott. Utöver detta så tillhandahåller också de flesta lösningsmedelstillverkarna idag system för både tömning och påfyllning där så kan ske under säkra former utan risk för utsläpp.

Kontakta oss för mer information

Specifikationer

Item Data
Machine install. dimensions Width of X/Y-model (without feeder) 2.36 / 0.96 m
Depth of X/Y-model (without feeder) 0.96 / 2.36 m
Depth of the manual / automatic feeder 0.48 m
Installed height (without / with 3-colour light) 1.995 / 2.31 m
Feeding height for the baskets, approx. 0.81 m
Max. external basket dimensions Length x width x height (standard, nominal) 380 x 220 x 200 mm
410 x 245 x 130 mm (Novel)
Max. batch weight Parts with goods carriers 50 kg
Cleaning media Hydrocarbons (HC) and modified alcohols
(with flashpoint > 55 °C); halogenated hydrocarbons
Performance Max. no. of batches per hour with 35 kg steel
Cleaning > vapour degreasing > drying
14
Supply Compressed air 6 bar
Electrical connection 3 x 400 V PEN; 50 Hz
Cooling water max. 32 °C, ∆p = 2 bar
Transport Plant (weight / dimensions), Y-model [X-model] 1.5 t / 3.1 [2.5] x 1.1 [1.7] x H 2.4 m
Automatic feeder (weight / dimensions) 650 kg / 2.7 x 1.2 x H 1.4 m
Kontakta oss vid önskemål om andra storlekar
Möjligt att tabellen har en scroll